Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Super Junior M - Henry соло уран бүтээлээр дэбютээ хийнэ
 • Super Junior M - Henry соло уран бүтээлээр дэбютээ хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.37 PM (2013-05-30)

  СМ энт-ээс саяхан шинэ соло эрэгтэй уран бүтээлч гаргана гэж мэдэгдсэн байсан тэгвэл тус уран бүтээлч нь бидний сайн мэдэхгүй Сүпэр Жуниор-М хамтлагын Хэнри байх юм байна.

  Хэнри өөрийн анхны соло албум болох ‘Trap’-аа 6р сарын 7нд гаргах бөгөөд Солонгост үйл ажиллагаагаа явуулах болно гэж СМ-ээс мэдэгдээд байгаа юм байна.

  Түүний авьяасыг бараг хүн бүр л мэднэ гэвч СМ хэзээ ч түүнийг ил гаргаж байгаагүй.... Хэнри дуулж бүжиглэхдээ үнэхээр сайн хэр баргын хүнийг урдаа оруулаад байхгүй бас төгөлдөр хуур хийл тоглож чадна дуу зохионо бас энэ их авьяастайн дээр Солонгос Хятад болон Англиар ус цас ярьдаг!


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-30) Ïðîñìîòðîâ: 354 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû