Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sori-гийн агентлаг хачирхалтай зурагны талаар тайлбар хийлээ
 • Sori-гийн агентлаг хачирхалтай зурагны талаар тайлбар хийлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.15 PM (2013-02-22)

  Sori’s Agency To Take Action against Leaker of Nude Photos

  Дуучин Sori-гийн агентлаг энэ зурагыг хэн тавьсаныг хайж байгаа юм байна.

  өнгөргч оны 12 сарын 21д,онлайн портал сайтуудаар Сори-гийн орон дээр хэвтэж буй мөн ямар ч левчикгүй шалдан байгаа зурагыг цацсан байна.Зурагыг массаж хийлгэж байхдаа авхуулсан байгаа юм.

  Sori-гийн агентлаг хэлэхдээ, "Харамсалтай мөн гунигтай зүйл жилийн сүүлд боллоо. Бид интернэтээр хайж шалгасаны эцэст,энэ зурагыг гар утасаар авсан бөгөөд энэ зураг алга болоо 2 ба 3 долоо хоног болсон байна. Мөн бид хийсэн хүнийхэн IP болон компьютерийн байршилийг хайж байгаа. Бид олвол юу хийхээ мэдэгдэх болно.” гэж хэлсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-22) Ïðîñìîòðîâ: 762 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû