Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sooyoung-ийн том эгч “3-дахь эмнэлэг” драма-д туслах дүр бүтээсэн
 • Sooyoung-ийн том эгч “3-дахь эмнэлэг” драма-д туслах дүр бүтээсэн 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.25 PM (2012-10-20)

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/09/20120912_ChoiSoojin_ThirdHospital.jpg

  Sooyoung-ийн хамгийн том эгч болох Choi Soojin нь Сүүёны гол дүрд нь тоглож буй 3дахь эмнэлэг кинонд туслах дүр бүтээсэн байна.Тэрээр Seung Hyun эмэгтэй дүрийг бүтээсэн бөгөөд түүний үзэгдэл нь осолд орж нас бардаг үзэгдэл юм.

  Тэрээр хэлэхдээ: Би энэ кинонд бага ч гэсэн өөрийгөө харуулсандаа баяртай байгаа.Мөн миний хайртай дүү Sooyoung маань энэ кинонд үнэхээр сайн тоглож байгаа би түүнийг дэмжсээр байх болноо түүнд амжилт хүсээрэй гэж хэлжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-20) Ïðîñìîòðîâ: 625 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû