Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SONE-уудын тухай хөгжилтэй зүйлс
 • SONE-уудын тухай хөгжилтэй зүйлс 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.46 PM (2013-03-02)

  За нэг ийм мэдээлэл бэлтгэлээ. SNSD-ын үнэнч фэн S❤NE-ууд бидний талаар хөгжилтэй, инээдтэй, сонирхолтой баримтууд.

  Жоохон хэтрүүлэгтэй санагдаж магадгүй шүү хэхэ.

  Юуны өмнө S❤NE-уудын талаар ерөнхий ойлголт.

  SONE гэдэг нь 소원 /sowon/ хүсэл гэсэн үгнээс гаралтай бөгөөд So One буюу цорын ганц гэсэн утга агуулдаг. Genie дээр "sowoneul malhaebwa” гэж дуулдгийг санаж байгаа биз дээ.

  СОНЕ цэргүүдийн өглөө босоод боддог 3 зүйл:

  1. Эх орон

  2. Цэргийн алба

  3. Сунёшидэ!!!

  SNSD Into the new world тоглолтон дээр хэлж байсан.


  СОНЕ-уудын хамгийн сайн мэддэг солонгос үг:

  "Jigeumeun SoNyuhShiDae!!!” (Right now Girls’ Generation!)

  Эмэгтэй СОНЕ-уудын хүслэн:

  -Yoona шиг хөөрхөн

  -Sooyoung шиг гоё хөлтэй

  -Yuri шиг галбиртай

  -Seohyun шиг авьяастай

  -Sunny шиг эгдүүтэй

  -Taeyeon шиг гайхалтай хоолойтой

  -Hyoyeon шиг бүжгийн мастер

  -Tiffany шиг чадвартай

  -Jessica шиг стиллэг болох.

  SONE-ууд бүгд S❤NE гэдгээрээ бахархдаг. S❤NE гэж овоглох дуртай.

  S❤NE-чууд ягаан өнгөнд хайртай.

  S❤NE-ууд SNSD-ийн тоглолтыг үзэхийн тулд сарын цалингаа төлөхөд бэлэн байдаг.

  SNSD-г S❤NE-уудын талаар дурсахад S❤NE-ууд догдолдог.

  Эцэст нь: S❤NE-ууд SNSD-гийн бүх гишүүдэд чин сэтгэлээсээ хайртай.  By: https://mongoliansnsd.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-02) Ïðîñìîòðîâ: 657 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû