Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Солонгосын гоо сайхны худалдаа амжилттай яваагийн шалтгаан
 • Солонгосын гоо сайхны худалдаа амжилттай яваагийн шалтгаан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.04 PM (2013-03-21)

  Солонгос улсын гоо сайхны бүтээгдхүүний худалдаа амжилттай яваа нь K-POP-ийн ертөнц дахь одуудаас болдог. Одоогийн байдлаар л гэхэд тус улсын гоо сайхны бүтээгдхүүний ашиг Япон, Франц гэсэн томоохон улсуудыг давж чадсан байна. Өмнө нь өөрсдийн сурталчилгааны хүнээр жүжигчин загвар өмсөгчдийг тавьдаг байсан бол одоо хамтлаг дуучдыг сонгон тавих болжээ.

   Эмэгтэй одуудын хувьд жүжигчин Park Shin Hye хамгийн их сонгогддог нь. 

   Үүний дараа Японд маш амжилттай явж байгаа KARA хамтлагийнхан,

  http://4.bp.blogspot.com/-DMhPZGElDXU/UMbma-lfJkI/AAAAAAABJVk/pDDVh6X1A-M/s400/snsd+2013+january+comeback.jpg

   SNSD,

   2NE1,

   T-ara зэрэг хамтлагууд гоо сайхны бүтээгдхүүний сурталчилгаанд тоглoдог.

  Харин эрчүүдээс жүжигчин Jang Geun Suk, Lee Seung Gi, нар болон 2PM, TVXQ, Super Junior зэрэг хамтлагууд гоо сайхны бүтээгдхүүний сурталчилгаанд хамгийн их тоглдог.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-21) Ïðîñìîòðîâ: 774 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû