Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ын фэн, антифэнүүддээ хандаж хэлэх үг
 • SNSD-ын фэн, антифэнүүддээ хандаж хэлэх үг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.03 AM (2013-06-08)


  Хэрвээ та антифэн эсвэл фэн бол СНСД танд ингэж хэлнэ.  [Taeyeon] Хэрвээ чи үнэхээр Soshi-г үзэн яддаг бол… Бид чамайг буруутгахгүй. Хүн болгон өөрийн сонголтоо хийж болно ~

  [Yuri] Анти нар S ♡ NEуудыг зовоож чаддаг гэж боддог ~ АНТИ үдэшлэг эхлэх тоолонд тэд биднийг бүх хүчээрээ хамгаалдаг. Магадгүй тэд ядарсан байх. Бид зүгээр дээ!

  [Tiffany] S ♡ NE биднийг уучлаарай….~ Та нар ядарсан биз дээ? Хэрвээ чи биднийг чиний эсрэг байна гэж бодох юм бол … Өөрийнхөөрөө л бай….

  [Hyoyeon] Тэгэхээр … S ♡ NE Soshi-г үзэн яддаг их олон хүн байдаг. Энэ бүхэн миний зүрхийг шархлуулдаг! S ♡ NE, чи бидэнд дургүй байсан ч гэсэн бид чамайг буруутгахгүй ээ ~

  [Seohyun] S ♡ NE, Би та нарыг үргэлж бидний талд зогсож, хүч чадал өгнө гэдэгт найддаг.

  [Jessica] Намайг уучлаарай … Та нар биднийг маш их дэмждэг. Би S♡NEуудыг S♡NE болсондоо харамсахгүй байгаасай гэж хүсдэг . Бидний буруутгаж болно оо, ANTIS♡NE-уудаа.

  [Sooyoung] Та нарыг бидний фэн болоход … Бидний талд ийм олон S♡NE байгаа гэж бодоход баярладаг… Гэхдээ одоо маш олон S ♡ NE явсан. S ♡ NE-уудаа. Намайг уучлаарай!

  [Yoona] Би ANTI S ♡ NE-ууд биднийг зовоохыг хичээдгийг мэднэ ээ. Гэхдээ бид S♡NE-чуудын ачаар сайн байгаа. S ♡ NE-ah ~ Уучлаарай.

  [Sunny] Бүх S ♡ NE-ууд намайг уучлаарай … Бидний буруу их бий .. Хэрвээ чамд хэцүү байвал зүгээр л биднийг орхиод яв .. Бид чамайг хэзээ ч буруутгахгүй ~ Чамайг АНТИ болсон ч гэсэн.  Source: http://seoheart.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-08) Ïðîñìîòðîâ: 921 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû