Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай одуудын нүүрээ будуулдаг салон
 • Алдартай одуудын нүүрээ будуулдаг салон 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.33 AM (2012-10-05)

  Таны дуртай одууд ер нь ямархуу газар нүүрээ будуулдаг бол? Нэвтрүүлэгүүд дээр бид 2 нэг салонд явдаг болхоор дайралддаг, нэг үсчинд очдог болхоор танилцсан эдр гээд л байдаг. Тэгвэл ямархуу засалттай газар тэд нүүрээ будуулдаг юм бол?

  Мэдээж дуучдын хувьд тоглолт, хөгжмийн нэвтрүүлгүүдэд оролцохдоо өөрсдийн нүүр будагч, үсчинтэй явдаг. Харин өөр үед мэдээж тэд салонд очдог. Гоо сайханч, үсчин эдр нь бас л хүн юм чинь амрана шүү дээ. Хүссэн үед нь очоод нүүрийг нь будаж, үсийг нь янзлахгүй нь ойлгомжтой.

  Eat Your Kimchi-ийн Simon, Martina 2 Сөүлээр явж байхдаа одуудын нүүрийг буддаг 3 гоо сайханчтай ярилцсан бөгөөд тэдний ажилдаг гоо сайхны газрыг ч харуулсан байна.

  1-р гоо сайхан ч: Jung Sae Mool - BoA, Lee Hyori, Tang Wei нарын будалтыг хийдэг. Тэр мөн дуучин BoA-ийн 'Hurricane Venus' цомгийн будалтыг хийж өгсөн хүн юм.

  BoA-тай авхуулсан зураг


  2-р гоо сайхан ч: Son Ju Hee - Kim Tae Hee, Park Min Young нарын будалтыг хийдэг


  Kim Tae Hee-тай авхуулсан зураг


  3дахь гоо сайханч: Hong Sung Hee - уран гулгагач Kim Yuna, KARA Hara, Miss A нарын будалтыг хийдэг

  Hara-тай авхуулсан зураг

  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: crystal (2012-10-05) Ïðîñìîòðîâ: 924 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû