Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD Seohyun Kyuhyun-ы мөрөөдлийн эмэгтэй
 • SNSD Seohyun Kyuhyun-ы мөрөөдлийн эмэгтэй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.34 PM (2013-02-15)

  20130123_kyuhyun_seohyunidealtype

  Kyuhyun -ы SNSD-ээс хамгийн ойр байдаг бас мөрөөдлийн эмэгтэй нь Seohyun гэнэ...

  Хөтлөгч тэднээс "Дэбют хийгээд 5-6 жил болжээ.Тэгвэл яаж баригдахгүйгээр Болзох талаар мэдэх үү? ” гэж асуусан байна. Hyoyeon  "Бид үүний талаар Kyuhyun ахаас сурахыг хүсдэг" гэж хариулсан бол  Kyuhyun ичин "Одоог хүртэл, Би ерөөсөө болзоонд яваагүй .” гэсэн байна.  Хөтлөгч охидоос "Энд ирсэн бүх охидоос хэн нь Kyuhyun-той болзох вэ?". Jessica маш хурдан Seohyun-г заасан бол Hyoyeon  "Kyuhyun өөрөө сонголтоо хий?"гэжээ.

  Ингээд охидын шахалтанд орсон Kyuhyun  ичин байж байтал хөтлөгч "Чи Сёхюнд талтай биздээ үгүй гэжүү?” "Би нэг удаа Kyuhyun-тай цуг архи уусан тэгээд түүнээс мөрөөдлийн охин чинь хэн гэхэнд ‘Ah Seohyun… гэж хариулсан’" гэхэд тэр улам ичсэн гэнэ. . Kyuhyun  "Битгий худлаа юм яриад бай!” гэсэн байна. хахахха инээдтэй л юм

  Мөн тэднийг бие биедээ хүрдэг хөтлөлцдөг зэргээр охид жиш жуг хийхэд

  Seohyun , "Kyuhyun ах бол хамгийн ойр байдаг ах "гэж тайлбарласан бол. Kyuhyun  "Girls’ Generation хамтлагийн бүх гишүүд миний дүү нар, Би тэднйиг эмэгтэй хүн гэдэг талаас нь харж байгаагүй ээ Хэрвээ тэднээс хэн нэгнийг сонго гэвэл Seohyun Тэр миний мөрөөдлийн эмэгтэйтэй хамгийн төстэй нь.” гэсэн байна


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-15) Ïðîñìîòðîâ: 614 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû