Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ийн шилдэг гишүүдийн жагсаалт
 • SNSD-ийн шилдэг гишүүдийн жагсаалт 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.40 AM (2013-03-30)
  http://gokpop.org/_nw/18/50349012.jpg

  SNSD гийн бүжгийн :

  1. Hyoyeon
  2. Yuri
  3. SooYoung
  4. Yoona
  5. Seohyun
  6. Sunny
  7. Jessica
  8. Taeyeon [l]
  9. Tiffany

  SNSD гийн сайхан зан чанартай :

  1. Seohyun
  2. Taeyeon
  3. Tiffany
  4. Yuri
  5. Hyoyeon

  SNSD гийн сайн жүжигчин :

  1.Yoona
  2. Yuri
  3. Sooyoung
  4. Taeyeon
  5. Jessica

  SNSD гийн солонгост алдартай :

  Kim Taeyeon
  2. Im Yoon-Ah
  3. Seo Joo Hyun
  4. Jessica Jung
  5. Tiffany Hwang

  SNSD гийн европт алдартай:

  1. Kim Hyoyeon
  2. Choi Sooyoung
  3. Kwon Yuri
  4. Tiffany Hwang
  5. Lee Sun Kyu
  SNSD гийн hoot mv хамгийн хөөрхөн:

  1.Seohyun
  2.Tiffany
  3.Yoona
  4.Taeyeon
  5.Sunny
  6.Hyoyeon
  7.Sooyoung
  8.Jessica
  9.Yuri
  SNSD гийн даруухан гишүүд :

  1.SeoHyun (QUEEN OF THE QUEEN)
  2.Yoona
  3.Sooyoung
  4.Hyoyeon
  5.Jessica

  SNSD гийн YouTube-д алдартай гишүүд:

  1. Jessica Jung
  2. Tiffany Hwang
  3. Kim Taeyeon
  4. Im Yoon-Ah
  5. Seo Joo Hyun

  SNSD гийн хөөрхөн гишүүд:

  1. Yoona
  2. Sooyoung
  3. Taeyeon
  4. Tiffany
  5. Yuri

  SNSD гийн хүчтэй хоолойтой гишүүд:

  1. Taeyeon
  2. Tiffany
  3. Seohyun
  4. Sunny
  5. Yuri

  SNSD гийн сайхан инээмсэглэлтэй гишүүд:

  1. Tiffany
  2. Taeyeon
  3. Yoona
  4. Hyoyeon
  5. Sooyoung

  SNSD гийн Airport Fashion гишүүд:

  1. Tiffany Hwang
  2. Jessica Jung
  3. Im Yoona
  4. Kim Hyoyeon
  5. Choi Sooyoung
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: okojo (2013-03-30) Ïðîñìîòðîâ: 783 | Ðåéòèíã: 3.7/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû