Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ийн гишүүд гайхсан үедээ ямар үйлдэл гаргадаг бэ?
 • SNSD-ийн гишүүд гайхсан үедээ ямар үйлдэл гаргадаг бэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.21 PM (2013-03-30)


  SNSD-ийн гишүүд гайхсан үедээ ямар ямар  үйлдэл гаргадаг бэ?  1. Yuri

  2. Sunny

  3. Taeyeon

  4. Sooyoung

  5. Yoona

  6. Tiffany

  7. Hyoyeon

  8. Jessica

  9. Seohyun

  Гайхаж цочихоороо хийдэг үйлдлүүд:

  1. Taeyeon: Нүдээ бөөрөнхий болгоод гайхсан зүйл рүүгээ хөшсөн юм шиг ширтэнэ

  2. Jessica: Уруулаа бөөрөнхий болгоод инээнэ

  3. Sunny: Нүд нь томроод ‘ХӨӨЕ!’ гэж орилдог.

  4. Tiffany: Цочиж гайхсан үед нь дөхсөн хүн рүү орилно

  5. Hyoyeon: Хөлөө дэвсэлнэ.

  6. Yuri: Маш чанга орлиод дараа нь инээнэ

  7. Sooyoung: Бага зэрэг эвгүйцээд инээмсгэлдэг

  8. Yoona: Амаа ангайдаг

  9. Seohyun: ‘Хөөх!’ гээд нүдээ томруулдаг
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: okojo (2013-03-30) Ïðîñìîòðîâ: 1060 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû