Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SM Entertainment-ийн Том болон жижиг хов живууд
 • SM Entertainment-ийн Том болон жижиг хов живууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.40 PM (2013-04-19)


  SM Entertainment-ийн Том болон жижиг хов живуудыг та бүхэндээ танилцуулж байна...


  01.jpg
   
  Sunny-ийн малгайн асуудал
   
  Taeyeon шууд нэвтрүүлэгээр маргалдсан дүр төрх
   
  03.jpg
   
  04.jpg
   
  Jessica болон Taecyeon нар үерхдэг гэсэн цуурхалд оров.
   
  05.jpg
   
  Sooyoung and Won Bin нар мөн л үерхдэг гэсэн цуурхалд орсон.
   
   
  07.jpg
   
  Taeyeon and Leeteuk ижилхэн ээмэг. Мөн нь үерхдэг гэсэн цуурхал
   
  08.jpg
   
  TVXQ Татан буугдаж хэсэг хамтлаг болцгоосон.
   
  12.jpg
   
  Changmin and Victoria 2 хамт хоолонд оров мөн үерхдэг гэсэн цуурхалд орсон.
   
   
  14.jpg
   
  Kangin осол гаргаад ослын газраас зугтсан.
   
  16.jpg
   
  Eunhyuk, IU 2-ийн Том Скандал...
   
  17.jpg
   
  Leeteuk, Suzy-ээс жин бага байсан уу?
   
   
  19.jpg
   
  Onew-ийн малгай мөн л асуудалд
   
  20.jpg
   
  Onew нэвтрүүлэгийн үеэр дунд хуруугаа гаргасан уу?
   
  21.jpg
   
  Onew-ийн electronic тамхи.
   
   
  23.jpg
   
  Changmin and Minho 2-ийг болздог гэсэн худал цуурхал.
   
  24.jpg
   

  Source: GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-19) Ïðîñìîòðîâ: 1042 | Ðåéòèíã: 4.0/6
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû