Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SM Entertainment-ийн 60% царай 40% авъяас байдаг гэжүү?
 • SM Entertainment-ийн 60% царай 40% авъяас байдаг гэжүү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.21 AM (2013-04-19)


  4-р сарын 15-ны 'Beatles Code 2' нэвтрүүлэгт INFINITE L оролцжээ. L-ийн олонд танигдаагүй байхдаа бичиж байсан нэгэн сэтгэгдэл нь уг нэвтрүүлэг дээр ил болсон байна.

  Тэрээр сэтгэгдэл бичихдээ: Миний хувьд SM Entertainment ихэвчлэн царай хардаг гэж боддог. Тэгэхээр SM-ийн уран бүтээлчдийн 60 хувь нь царай, 40 хувь нь авъяас байдаг байх. Харин JYp болон YG-ийнхэн илүүтэй харин авъяасыг нь хардаг хэмээн бичжээ. Энэ явдлаас болж SM Entertainment-ийн фенүүд ихэд дурүйцсэн байна...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-19) Ïðîñìîòðîâ: 757 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû