Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SJ-ийн гишүүд надад дургүй байх вий гэж айж байсан
 • SJ-ийн гишүүд надад дургүй байх вий гэж айж байсан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.19 PM (2013-03-02)

  Kyuhyun уг хамтлагийг debut хийснээс хойш орсон бөгөөд Super Junior хамтлагийн гишүүд debut хийхээсээ өмнөөс л их бага хэмжээгээр өөрсдийнхөө байр суурийг аль хэдийг олчихсон байсан. Үүнд Kyuhyun ихээр санаа зовж байсны дээр Хамтлагт ороход их сонирхолтой санагдаж байсан ч маш их айсан байсан. Учир нь хамтлаг аль хэдийн шилдэг шинэ хамтлаг болсон.Түүнийг хамтлагт ороход  бүгд л маш ихээр эсэргүүцэж байсан ба Тэр тусмаа гишүүд их эсэргүүцсэн учир нь 12 гишүүнтэй хамтлаг тайзан дээр багтахад хүндрэлтэйн дээрээс гишүүдэд маш бага дуулах хэсэг олддог байхад нэмж вокал авна гэдэг нь үнэхээр утгагүй санагдаж байсан.Фэнүүд ч гэсэн үүнийг маш ихээр  эсэргүүцсэн.Гэвч түүнийг хамтлагтаа нэмж авсан нь зөв тусгалаа олж тэр хамтлагт орсоноор Super Junior хамтлаг анхны ялалтаа авч чадсан.Одоо бол тэр ах нарынхаа амь шүү дээ.Их эрх гэж байгаа.Түүний ослоос амьд үлдсэн нь түүний аав болон гишүүд фэнүүдийн залбирлыг бурхан сонссоны ач л гэж ярьдаг.Үнэхээр хүнд бэрхийг туулж амьд үлдсэн хүн шүү.

  Дээрээс нь уг нэвтрүүлэгт Leeteuk, Kangin, andShindong нарыг гэртээ байхаад нь зураг авалтаа хийсэн юм байна.

  Тэдний компьютер дээр нь Систарын үзүүлбэр байсан ба Шиндонг үүнд

  -Тэд их эелдэг бас сайхан сэтгэлтэй хүүхдүүд гэжээ

  Дээрээс нь Leeteuk би телевизороор гишүүдээ үзэх их дуртай.Тэднийг дуулж байхыг харах үнэхээр хөгжилтэй байдаг гэтэл Шиндонг

  -Та битгий худлаа яриад бай л даа.ТВ-ээр бидний дуу гарж байх үед та зөвхөн өөрийгөө л хардаг биз дэээ

  Leeteuк:Тийм л дээ гэхдээ би үргэлж шинэ юм үзүүлэхийг зорьдог гэжээ.

  Хаха ингээд Leeteuк ТВ-ээр ганцхан өөрийгөө хардаг гэдэг нь нотлогдлоо.

  Кангины тэр сууж байгаа нь нээх хөөрхөн...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-02) Ïðîñìîòðîâ: 526 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû