Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SISTAR Hyorin сад тавьжээ
 • SISTAR Hyorin сад тавьжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.25 PM (2013-05-08)
  SISTAR‘s Hyorin африк-руу аялахдаа нулимас унагажээ .

  Jo Min Soo, Kim Ah Joong, Kim Kang Woo, SISTAR’s Hyorin , Soyu нар SBS Prism tower-д HopeTV нэвтрүүлэгт оролцлоо .
  Нэвтрүүлгийн үеэр , Тэд аялахдаа тосгоны хүүхдүүдийн талаархи бичлэг үзэхдээ нулимас унагасан байна . Тэдэнд бичлэгэн дээрхи хүүхдүүдтүй ярилцах боломж олдожээ .

  Hyorin хэлэхдээ , " Тэр хүүхдүүд их өрөвдөлтэй байсан ,Гуйж байна тэр хүүхдүүдэд туслаач ,’” гэж хэлэхдээ уйлжээ . Харин Soyu Hyorin-ий нулимсыг арчсан байна .
  Энэ нэвтрүүлэг 10 , 11 нд СБС ээр гарна .

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-05-08) Ïðîñìîòðîâ: 937 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû