Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Шуурхай мэдээ: Lee Byung Hun хуримын зараа түгээлээ
 • Шуурхай мэдээ: Lee Byung Hun хуримын зараа түгээлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.09 PM (2013-06-05)


  Нэрт жүжигчин Lee Byung Hun найз бүсгүй жүжигчин Lee Min Jung-тэй  гэрлэлтээ батлуулж, хуримаа хийхээр товложээ. Хос хоёр ирэх наймдугаар сарын 10-нд Сөүлийн "Grand Hyatt” зочид буудалд хуримын ёслолоо хийх юм байна. Энэ тухай Lee Byung Hun-ы "BH Entertainment” агентлаг албан ёсоор зарлажээ. Жүжигчин хос хайр сэтгэлтэй болсноо өнгөрсөн оны наймдугаар сард өөрсдийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдэгдэж байсан юм.  Тэд цахим хуудсандаа бичсэн захидалдаа яг жилийн  дараа хуримаа хийнэ хэмээн амлаж байсан нь ийнхүү биелэлээ олж байгаа юм.                                                                                           

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-05) Ïðîñìîòðîâ: 1249 | Ðåéòèíã: 4.6/10
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû