Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Шуурхай мэдээ: Jo Kwon эмнэлэгт ухаангүй хүргэгджээ
 • Шуурхай мэдээ: Jo Kwon эмнэлэгт ухаангүй хүргэгджээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.04 PM (2013-03-24)


  2AM Хамтлагийн Jo Kwon утаанд хордсоноос болж ухаангүй эмнэлэгт хүргэгджээ...

  Тэрээр машиндаа байсан зөөврийн хийг мэдэлгүй машиндаа унтаснаас болж хорджээ. Азаар түүний утас нь дугарч сэрсэн ч амьсгаа нь давчдаж хамаг хөлс нь гарсан байсан ба машинаасаа гарч менежерлүүгээ ярсан байна. Эмнэлэгт хүргэгдэн очиход түүнийг хорт хийнд хордсон байна хэмээн оношилжээ.

  Хэрэв Jo Kwon-ы утас нь дугараагүй бол юу болохыг.....

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-24) Ïðîñìîòðîâ: 757 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû