Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü “Shinhwa Broadcast”-д хайрын гурвалжин үүссэн үү?
 • “Shinhwa Broadcast”-д хайрын гурвалжин үүссэн үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.39 PM (2013-02-20)

  "Shinhwa Broadcast” нэвтрүүлгийн 47-р ангид SNSD хамтлагийнхан зочноор оролцсон билээ. Тэгвэл бие биеэ сонгож хос болоход Yuri, Minwoo, JeonJin нарын дунд хайрын гурвалжин үүсчээ.  Англи сабгүй болохоор ойлгомжгүй байгаа байх. Тиймээс зарим хэсгийг нь орчуулчихлаа :D

  -Тэр зүрхээ өгч байна

  Юри: Баярлалаа

  -Юри Minwoo хос боллоо

  .…Юри рүү явахаар оролдсоор…

  -Хаачих нь вэ хаачих нь вэ?

  Minwoo: Юу хийгээд байгаа юм бэ?

  MinwooХүсвэл зөвшөөр

  JeonJinБи өнөөдрийг үнэхээр их хүлээсэн

  Юри: Над руу хар :))

  JeonJinЧам руу үнэхээр харж чадахгүй нь ээ

  JeonJinЮригээс болоод хөлрөөд байна…

  Sooyoung: Үр дүнтэй ажиллаж байна

  JeonJinНэр чинь Квон Юри тийм биз?

  Юри: Тиймээ, яаж мэдсэн юм?

  JeonJinТүүнийг тийм хэмжээнд мэднэ

  JeonJinТөрсөн өдрийг нь ч мэднэ, хэдэн сар билээ…

  Taeyeon: 12 сарын 5

  JeonJin5 сар?

  Юри: Яв!

  Төрсөн сарыг нь зөв хэлчихсэн бол байдал өөрөөр эргэх байлаа :))  By
  : http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-20) Ïðîñìîòðîâ: 562 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû