Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SHINee хамтлагийнхан бие биеийнхээ сайн муу талыг хэлэв
 • SHINee хамтлагийнхан бие биеийнхээ сайн муу талыг хэлэв 2 CommentsÄîáàâèë Guest  9.20 PM (2013-01-14)


  SHINee хамтлагийнхан бие биеийнхээ сайн муу талыг хэлжээ...

  Сайн талууд

  Onew - Taemin: Тэр их хөөрхөн.

  Taemin - Jonghyun: Тэр их ухаантай. Ямар нэг зүйлийг хэлэхдээ хөгжилтэй болгож чаддаг.

  Jonghyun - Minho: Ямар ч нөхцөл байдалд буурь суурьтай байж чаддаг.

  Minho - Key: Юу ч хийсэн түүнийгээ ойлгодог.

  Key - Onew: Onew огтхон ч өөрчлөгдөөгүй. Их дулаан сайхан сэтгэлтэй.

  Муу талууд

  Minho - Jonghyun: Заримдаа хатуу үгс хэлчихдэг.

  Jonghyun - Taemin: Нэг удаа маргалдахдаа би түүнд "Надтай дахиж битгий яриарай” гэж хэлэхийг хүсч байсан.

  Taemin - Onew: Заримдаа хөгжилтэй биш.

  Key - Minho: Тэр яг л бүрэн гүйцэт боловсорчихсон хүн шиг. Гэхдээ жинхэнэ биш.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-14) Ïðîñìîòðîâ: 618 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 182.160.3.123  |  Огноо: (2013-01-15)

  (arma) | 2013-01-15 | Мягмар|4.10 PM
  haha hugjilte maa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: shawol

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.30.172  |  Огноо: (2013-01-15)

  () | 2013-01-15 | Мягмар|1.02 PM
  hhe lov shinee

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû