Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Seohyun Америкийн нисэхийн Хар дансанд бичигдсэн
 • Seohyun Америкийн нисэхийн Хар дансанд бичигдсэн 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.20 PM (2013-02-12)

  Girls’ Generation  Seohyun Америкийн нисэхийн Хар дансанд бичигдсэн талаараа ярьжээ.

  "Би Чэрритэй төмс авч явсан онгоцон дотор идэх гэж. Гэхдээ би тэрийгээ авч явсан зүйлсийн жагсаалт дундаа тэмдэглээгүй .” , "Тэгээд мансууруулах бодис илрүүлдэг нохойнууд миний цүнхийг анхааруулж хамгаалагчидад мэдэгдсэн. Тэд надаас  ‘Эн юу вэ?’ гэхэд би Чэрритэй төмс л гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь хамгаалагч нь надруу үнэхээр ууртайгаар хашгирсан яагаад мэдэгдэх хуудсан бичээгүй гэж. Тэгээд л тэр миний нэрийг Хар Жагсаалтандаа тэмдэглэж авсан. ”

  Мөн тэрээр "Үүний дараа би Америкруу явахад намайг өөр нэвтрэх шугамаар гаргаж намайг хоол хүнсний зүйл авч яваа эсэхийг шалгасан. ” гэжээ


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-12) Ïðîñìîòðîâ: 805 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû