Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Сэнсаци: Yongseo хосууд нэг барилга дор амьдардаг
 • Сэнсаци: Yongseo хосууд нэг барилга дор амьдардаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.11 AM (2013-04-12)

  tvN телевизийн ‘Decisive Punch‘ нэвтрүүлэгээр Yonghwa, Seohyun хоёрыг жинхэнээсээ үерхэж болзож байгаа тухай гарч байсан. Yongseo хосууд "Бид гэрлэсэн” шоуны хамгийн хайр татам хосын нэгд зүй ёсоор орно тэгвэл тэд нэг барилга дор амьдардаг юм байна.

  Тус барилгын нэг давхарт хамтлагын дорм байдаг бөгөөд жилийн өмнө Сохюн ээж аавтайгаа тэр барилгад нүүж ирсэн бөгөөд 4 давхарт амьдардаг юм байна.

  Хөршүүд-Сохюн энд түрүүлж ирсэн,харин CNBLUE тэрнээс нээх удалгүй энд нүүж ирсэн гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-12) Ïðîñìîòðîâ: 864 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû