Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Se7en Японд болсон тоглолтон дээрээ уйлав уу?
 • Se7en Японд болсон тоглолтон дээрээ уйлав уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.28 PM (2013-02-10)

  20130208_se7en_japanconcert

  Se7en тоглолтынхоо үеэр 2000-аад фенийхээ өмнө нулимс дуслуулсан гэнэ.

  Tokyo-н Shibuya Kokaido -д болсон тоглолтонд тэрээр өөрийн зохиосон  "Arigato” хэмээх дуугаа анх удаа дуулсан гэнэ. Түүнийг яг дахилтаа дуулах үеэр фенүүд нь  "Arigato Se7en” гэж орилж байсан гэнэ. Үүнд сэтгэл нь хөдлөн уйлсан гэнэ шүү.

  Se7en энэхүү тоглолтондоо  "Come Back to Me", "Drips", "Hikari", "La La La", болон "Passion" гээд нийт 25 дуугаа дуулсан гэнэ. Мөн түүний тоглолонд  2NE1 - Dara болон Big Bang - Daesung   нар завгүй цагийн хуваарьтай ч энэхүү тоглолтонд оролцсон байна. Мөн  G-Dragon баяр хүргэсэн мэссэж явуулсан.

  Se7en 2013 Concert in Japan‘ аялан тоглолт нь  Kobe International Hall -д 2сарын 16 болон 17нд тоглогдох юм.

  Мөн 3сард цэрэгт явна тэрнээсээ өмнө Солонгос фенүүддээ ч баярлуулах гэнэ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-10) Ïðîñìîòðîâ: 359 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû