Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Rain цэргээс халагдаж ирээд Hollywood-д хүч үзнэ
 • Rain цэргээс халагдаж ирээд Hollywood-д хүч үзнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.35 PM (2013-03-14)


  Дуучин жүжигчин Rain цэрэгт явахаасаа өмнө өгсөн богино хэмжээний ярилцлагыг хүргэж байна...

  Rain:"Би цэрэгт явж байгаадаа баяртай байна. Би жоохон оройтчихсон. Харин цэргийн албаа хааж ирчихээд Америкийн кино урлагт хүч сорих төлөвлөгөөтэй байна.” гэж яриагаа эхэлсэн байна.

  Хөтлөгч тэрнээс:"Тэгвэл Америкийн хичнээн кинонд тоглох төлөвлөгөөтэй байна?"

  Rain:"Надад зөндөө их санал ирч байсан. Гэвч би цэрэгт явах ёстой. Дараа нь халагдаж ирээд л тоглож эхлэхийг хүсч байна даа гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-14) Ïðîñìîòðîâ: 464 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû