Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü JYJ, SM эцэст нь зөвшилцөлд хүрлээ
 • JYJ, SM эцэст нь зөвшилцөлд хүрлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.18 PM (2012-11-28)


  2009 онд TVXQ хамтлагаас Yoochun, Junsu, Jaejoong гархад SM тэднийг гэрээний тал дээр асуудалтай гарсан гэж шүүхэд өгсөн. Үүнээс болоод SM үргэлж л JYJ телевизийн нэвтрүүлэгт оролцох эрхийг хаасаар ирсэн. 2009 оноос хойш үргэлжилсэн энэ маргалдаан эцэст нь зөвшилцөлд хүржээ. 11-р сарын 28нд 2 тал зөвшилцөлд хүрсэн бөгөөд бие биенийхээ ажилд оролцохгүй гэж шийдсэн байна. Удахгүй бид JYJ-ийнхан хөгжмийн нэвтрүүлгүүдэд оролцхыг харж магадгүй юм шиг байна.  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-28) Ïðîñìîòðîâ: 506 | Ðåéòèíã: 2.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû