Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü PSY – Gentleman болон Утасны тоглоом
 • PSY – Gentleman болон Утасны тоглоом 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.05 AM (2013-04-12)

  psy_windrunner

  Psy’ утасны тоглоомны ертөнцөд хүч үзэж байна.

  Өчигдэр  Wemade Entertainment -с мэдээллэхдээ Psy утасны тоглоом болох ‘Wind Runner for Kakao’.-т онцгой дүрээ оруулж байгаа. Мөн түүний цэнхэр Хүрэм хар шил морийг ч үүнд багтаасан гэнэ.

  Ийнхүү Wind Runner’-н багт Psy хамаг хүчээрээ тоглогдох бол удахгүй гарах ‘Gentleman’ дууны дүр төрхийг ч бас дараагийн энэхүү тоглоомонд дахин оруулахаар тоглоомын ажилчид төлөвлөж байгаа гэнэ.

  Мөн ‘Gentleman’ дууны Аудио хувилбар гараад байгаа бол мэдээж Клип нь шөнө 12 цагт цацагдах билээ.. бас энэ удаад тэрээр таазны бүжгийг нэлээд алдаршуулах бололтой..

  psy_teaser  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-12) Ïðîñìîòðîâ: 417 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû