Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Park Shi Hoo шинэ хуулийн байгууллгатай хамтран ажиллана
 • Park Shi Hoo шинэ хуулийн байгууллгатай хамтран ажиллана 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.23 AM (2013-04-18)
  Жүжигчин Park Shi Hoo эмэгтэй trainee-г хүчиндсэн хэргээр прокурорт шалгагдан одоог хүртэл хэрэг нь шийдэгдээгүй байгаа билээ.

  Ух хэргийн гол буруутан нь Park Shi Hoo болоод байгаа бөгөөд тэрээр өмнөх хуулийн байгууллага дээрээ ахин шинэ Choongjung хэмээх байгууллагтай хамтран ажиллахаар болсон ба 2 байгууллага хамтран хэргийг дахин хэлэлцэн хэрэгтэй мэдээллүүдийг нь цуглуулаад байна. Choongjung гэх хуулийн байгууллага нь ийм төрлийн маш олон хэрэгүүд дээр ажиллаж байсан солонгосын хамгийн том хуулийн байгууллага юм байна. Ямартай ч хэрэг нь нааштайгаар сайн шийдэгдээсэй гэж хүсэх л үлдлээ...


  Source: allkpop.com

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-18) Ïðîñìîòðîâ: 619 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû