Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Олон цагаар Драма үзсэн эмэгтэй сохрох шахжээ
 • Олон цагаар Драма үзсэн эмэгтэй сохрох шахжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.10 AM (2013-03-12)

  40 орчим насны тайваан эмэгтэйчүүд хэтэрхий их солонгос кино үзсэнээс болж нүдний харах чадвараа алдаж бна гэнэ. Энэ мэдээ тайваны орон нутгийн мэдээгээр гарчээ. Мэдээ гарсны дараа нэгэн эмэгтэй мөн л 3н өдрийн турш 2хон цаг унтаж солонгос савангийн дууриа үзжээ . Дараа нь тэр эмэгтэйн нүд нь балартаж бүрэлзэж эхэлжээ Тэр маш яаралтай эмнэлэгт иржээ Эмч нар үзээд та жоохон удсан бол мөн л сохрох байлаа

  Хэрвээ та ингэж олон цагаар зурагт дахин үзвэл дараагийн удаа та ямар ч өршөөлгүйгээр сохрох болно нүд чинь ингэж их ядарсан бгааг та мэдэрч бнуу гээд анхааруулан хэлээд явуулжээ дараа нь тэр эмч би 20 гаруй жил эмч хийж бна тэхдээ 70н цагийн турш тасралтгүй зурагт үзээд сохроогүй хүнийг анх харч бна энэ магадгүй дэлхийн анхны тохиолдол гэжээ.

  Яагаад заавал солонгос кино үзээд нүд нь сохроно гэж зүгээр л зурагт олон цагаар үзсэнээс болж байгаа нь тодорхой...
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-12) Ïðîñìîòðîâ: 594 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû