Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Охидын шинэ хамтлаг 'Purplay' бүжиг хуулбарласан уу?
 • Охидын шинэ хамтлаг 'Purplay' бүжиг хуулбарласан уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.43 PM (2013-02-06)
  http://www.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/02/20130205_purplay.jpg

  Шинэ залуу охидын хамтлаг болох Purplay-ийн анхны Teaser саяхан гарсан харин энэхүү teaser гарсан даруйдаа шүүмжлэлд өртөөд байна.

  Purplay хамтлагийн teaser дээрх бүжиг америкийн алдартай нүжгийн хамтлаг болох I.aM.mE-ийн зохиосон бүжиг. Харин Purplay хамтлагийнхан ямар ч зөвшөөрөлгүй уг хамтлагын бүжгийг бжиглэсэн нь оюуны өмчийг зөрчсөн явдал болоод байгаа юм байна. I.aM.mE хамтлагийн гишүүн өөрийн твиттер хуудсан дээрээ: Энэ K-pop хамтлаг манай хамтлагын бүх зүйлийг авчихлаа арай чдээ гэжээ...

  'Purplay' хамтлаг нь одоогоор Дебютээ ч хийгээгүй байгаа билээ.  Purplay хамтлагийн Teaser  I.aM.mE Бүжгийн хамтлаг 2:37-оос үзээрэй.  Та бүхэн энэ тал дээр ямар бодолтой байна. Санал бодолоо хуваалцаарай.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-06) Ïðîñìîòðîâ: 574 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû