Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эмэгтэй Idol-уудын нүүр будалтын өмнөх болон дараах байдал нэтизэнгүүдийн анхаарлыг татаж байна
 • Эмэгтэй Idol-уудын нүүр будалтын өмнөх болон дараах байдал нэтизэнгүүдийн анхаарлыг татаж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.34 PM (2013-04-02)


  Эдгээр охидын хамтлагийн гишүүдийн нүүрээ будсаны өмнөх болон дараах байдал нэтизэнгүүдийн анхаарлыг ихээхнээр татаж байна.

  Тус коллекц зурагт After School  NaNa болон Lizzy, T-ara Jiyeonmiss A Min, Brown Eyed Girls Ga In болон Narsha нар багтсан байгаа юм.

  Хамгийн ихээр нь гайхшруулж байгаа нь нүүр будалт тухайн хүнийг тайзан дээр илүү шинэлэг,гэгээлэг мөн тэгээд тачаангуй харагдуулж байдаг явдал юм.

  Нэтизэнгүүд:"Нүүр будалт хамгийн чухал зүйл", "Нүүр будалт бүр өөр төрхийг харуулж байна""Өмнөх дараах зургуудыг хараад үнэхээр их гайхаж байна.” гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-02) Ïðîñìîòðîâ: 1372 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû