Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Оюуны чадвар өндөр боловсролтой алдартай одууд
 • Оюуны чадвар өндөр боловсролтой алдартай одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.17 PM (2013-05-13)


  Оюуны чадвар өндөр боловсролтой алдартай одуудыг танилцуулж байна...


  Kim Jung Hoon: Сөүлийн их сургуулийг шүдний эмчийн баклавар зэргээр төгссөн. мөн Joongang их сургуулийг драма театр-ийн чиглэлээр төгсжээ.  Kim Tae Hee: Сөүлийн их сургуулийг баклаврын зэргээр төгссөн.
  Honey Lee: Сөүлийн kukak их сургуулийг магистрийн зэрэглэлтэй төгссөн.


  Tablo: Stanford Их сургуулийг англи хэлний магистр зэрэглэлээр төгссөн.  TOEIC Шалгалтын бүх оноо.


  Song Joong Ki: Sungkyunkwan их сургуулийг бизнесийн чиглэлээр төгссөн.


  Sweet Sorrow: Бүх гишүүд Yonsei их сургуулийг төгссөн.


  Lee So Eun: Эрх зүйч чиглэлээр их сургууль төгссөн. Доктор


  Lee In Hye: Солонгосын их сургуулийг сэтгүүлч чиглэлээр төгссөн. Доктор Профюсэр


  Roy Kim: Georgetown Их сургуулийг төгссөн.


  Kang Dong Won: Солонгосын Нэр хүндтэй Geochang Дунд сургуулийг төгсөөд технологийн чиглэлээр Hanyang их сургуульд суралцсан.


  Jang Giha: Сөүлийн их сургуулийг социологи бакалаврын зэрэгээр төгссөн


  Kim Ah Joong: радио нэвтрүүлэгийн чиглэлээр их сургуульд суралцаж төгссөн Мастер


  Park Jisun: Солонгосын боловсролын их сургуульд суралцсан.


  Park Jin Young: Yonsei их сургуулийг жүжиг нэвтүүлэгийн мастер зэрэглэлээр төгссөн.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-13) Ïðîñìîòðîâ: 1132 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû