Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Lizzy GD-тай үерхдэг гэдэг цуурхлаа няцаалаа
 • Lizzy GD-тай үерхдэг гэдэг цуурхлаа няцаалаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.31 PM (2012-11-05)


  'Weekly Idol' нэвтрүүлэг дээр After School Lizzy Big Bang G-Dragon-тай үерхдэг гэдэг цуурхлаа үгүйсгэжээ.

  Үнэндээ би хэзээ ч G-Dragon, Lizzy нарыг үерхдэг гэсэн цуурхал сонсоогүй юм байна. Зүгээр л 'Weekly Idol' хөгжилтэй болгохын тулд энэ цуурхалыг зохиогоод гаргаад ирсэн байх.

  Хөтлөгчид "Интернетд халуун сэдэв болж байна. Шуугиан. G-Dragon-тай үерхдэг гэсэн шуугиан" гэжээ.
  Lizzy "Юу юуний түрүүнд энэ надад үнэхээр нэр төрийн хэрэг байна"
  Хөтлөгч "Гал байхгүй бол тамхи байхгүй гэдэг биз дээ?" (Овоо босгоогүй бол шаазгай хаанаас суухав дээ гэсэн хэлц)
  Lizzy "Үнэндээ галгүй тамхи байж болох байхаа"
  Lizzy "Би ахын (oppa) утасыг мэдэхгүй гэхдээ хүнийг нь бол мэднэ"
  Хөтлөгч "Чи 'oppa' гэж дууддаг юм уу?"
  Lizzy "Oppa гэж дуудахгүй Unnie (Эгч гэсэн үг) гэж дуудах юм уу?"
  Хөтлөгч "Чи sunbae (дебютээ түрүүлж хийсэн "ах" гэсэн үг) гэж дуудаж болно шдээ"
  Lizzy "Намайг ингэж байдалд хийх гээд байгаа юм уу? Би тэрний дугаарыг нь ч ID-г нь ч мэдэхгүй"

  Интернетд энэ 2ийг үерхдэг гэсэн юу ч байхгүй. Харин Tiffany, Nichkhun 2ийг үерхдэг гэсэн шуугиан л ёстой халуун сэдэв болж байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-05) Ïðîñìîòðîâ: 555 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû