Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Нетзинчүүд Onew, Jungah нарын хуучин харилцан яриаг гаргаж ирлээ
 • Нетзинчүүд Onew, Jungah нарын хуучин харилцан яриаг гаргаж ирлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.34 PM (2013-04-02)
  Netizens Dig Up Past Twitter Conversations Between Onew and Jungah

  3 сарын 25-нд Onew, Jung-Ah нарын Apgu-jung-д хамт байгаа зургуудыг оруулан үерхдэг талаар цуурсан. Гэвч 2 энт зүгээр л найзууд гэх мэдэгдлийг өгсөн.

  Үүнээс болж нэтизэнгүүд хоёр айдолын хуучны харилцан яриаг гаргаж ирлээ.

  2 сарын 16нд Onew твиттдээ, "Amoeba Hood Concert!”

  гэхэд Jungah, "Би бас явмаар байна,”гэхэд Onew эргүүлэн

  "Ирж чадахгүй нь харамсалтай юм.” гэсэн байгаа юм.

  Мөн 12 сарын 14нд Onew-ын төрсөн өдрөөр  Jungah түүнийг мэншн хийн, "Jingki, Jingki, Jinki,төрсөн өдрийн мэнд ^^,” хэмээн түүний жинхэнэ нэрийг ашиглан дотно харьцаагаа харуулсан.

  Өнгөрсөн 6 сард Jungah, "Цэнхэр өнгө мэдрэгдэж байна,” гэхэд Onew , "Миний бодлоор 3 бяцхан гахайн үлгэр шиг санагдлаа.Амжилт~” (Солонгос хэлэнд "Цэнхэр өнгө мэдрэгдэж байна” "oink oink.” гэж дугарах гахайг бас илтгэдэг байна. Onew үнийг ашиглан тогложээ). Дараагаар нь, Onew Jungah-д хандан, "Дараа надад хоол авч өгөөрэй,” гэж дотно харьцаагаа улам баталсан байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-02) Ïðîñìîòðîâ: 612 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû