Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Нархан бүлэг киноны гол дүр Шим Үнкюн
 • Нархан бүлэг киноны гол дүр Шим Үнкюн 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.14 PM (2013-03-18)
  Шим Үнкюн нь 1994 оны 5 саын 31 нд төржээ. Тэр олон кинонд тоглосонч Кюунсүүгын аав , Хархан бүлэг кино нь их амжилт авчирсан байна .

  Үнкюн айлын том охин болж төрсөн бөгөөд багад нь эцэг эх нь салжээ . Тэр 2 эрэгтэй дүү 1 эмэгтэй дүүтэй .

  Хобби : Дуу сонсох , Ном унших , Зодолдох !!!

  Үнкюн чийк кэнди гэдэг бөмбөрын хамтлагатай .

  Сургууль : Юнбүг бага сургууль

  Чондам дунд сургууль

  2012 онд жүжигчин болхоор америк явсан байна .

  Тоглосон кинонууд :

  Thomas Ahn Jung-geun (2004)

  Hansel and Gretel (2007) ...as Kim Young-hee

  Possessed (2009) ...as So-jin

  A Night on Earth (short film, 2010)

  Happy Killers (2010) ...as Kim Ha-rin

  The Quiz Show Scandal (2010) ...as Kim Yeo-na

  Earth Rep Rolling Stars (animated, 2011) ...as Soo-ji (voice)

  Sunny (2011) ...as the young Im Na-mi

  Romantic Heaven (2011) ...as the young Kim Boon-yi

  Masquerade (2012) ...as court food taster Sa-wol

  Зурагнуудаас:
  Êàòåãîðèÿ: Танилцуулга | Äîáàâèë: Zip (2013-03-18) Ïðîñìîòðîâ: 1290 | Ðåéòèíã: 4.2/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû