Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Mnet-ээс явуулсан Сонирхолтой санал асуулга
 • Mnet-ээс явуулсан Сонирхолтой санал асуулга 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.22 PM (2013-02-11)


  Mnet-ийн албан ёсны цахим хуудас дээр нэлээд сонирхолтой сонирхолтой санал асуулгууд явагддаг билээ. Ингээд Сүүлийн үед хамгийн сонирхол татсан санал 3 асуулга...


  1. Шилдэг XD царай…

  Үүнд YoSeob P.o 2 өрсөлдөж Ёсоб ялсан.

  untitled

  2. Хар үстэй сайхан харагддаг эрэгтэй од..

  за энэ нэлээд ширүүн өрсөлдөөнтэй болсон би өөрөө хүртэл саналаа өгсөн. Уг нь дуусах өдрийг хүртэл Кюнгсүү тэргүүлж байсан ч Жэежүүний фенүүд хүчтэй байлаа…

  1

  3. Загварлаг Рок стилтэй од…

  Охидыг тэргүүлэх болов уу гэж бодсон чинь хөвгүүд маань хүчтэй байнаа. яах аргагүй эмэгтэй фенүүд илүү юм байна…

  4

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-11) Ïðîñìîòðîâ: 674 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû