Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Lizzy өөрийг нь дуурайгч нарт санууллаа
 • Lizzy өөрийг нь дуурайгч нарт санууллаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.39 PM (2013-03-23)

  Оддын хаягтай ажил хаяг нээн тэдний нэрээр бусадтай харьцдаг асуудлууд маш их байдаг.Тэгвэл тэдний дараагийн бай нь Lizzy болжээ.

  Lizzy cТвиттер дээрээ, "Өөрсдийгөө Lizzy гэж дуудан бас оддын дугаарыг олж миний өмнөөс мэссэж бичдэг.Lizzy болж царайлан тэдэнтэй дотносохыг оролддогㅡㅡ.. Битгий миний өмнөөс ингэж бай^^….”, гээд доодох screenshot-ы оруулжээ.

  Тус KakaoTalk-ийн мэссэж дээр, "Сайн уу~ Би After School-ын Lizzy байна!! Чи надад таалагддаг болохоор дугаарыг чинь оллоо :) .” гэсэн байгаа юм.  By: http://mongoliankoreanpop.wordpress.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-23) Ïðîñìîòðîâ: 603 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû