Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü LeeTeuk-ийг нас барсан гэх мэдээ фенүүдийг нь цочирдуулжээ
 • LeeTeuk-ийг нас барсан гэх мэдээ фенүүдийг нь цочирдуулжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.18 PM (2013-04-09)


  Энэ мэдээ хүмүүсийг хэсэгхэн хугацаанд цочирдуулаад амжсан байна. Саяхан уг мэдээ цацагдсан бөгөөд түүнийг 29 насандаа буудуулан нас барлаа гэсэн нийтлэл бичжээ. Уг нийтлэл худлаа бөгөөд LeeTeuk цэргийн алба хааж байгаа билээ. Гэтэ...л уг нийтлэлтэй адилханаар HeeChul -ийг мөн нас барсан гэсэн нь хүмүүсийн уур бухимдлыг ихэд хүргэсэн бөгөөд ийм тэнэг зүйл гэж хаана ч байхгүй, Хүмүүсний сэтгэл санаагаар унагах гэсэн үйлдэл, Super Show5 аялан тоглолтонд саад болох гэж хэн нэгэн санаатайгаар ийм мэдээлэл тараасан гэхчилэн янз бүрийн сэтгэгдэл үлдээжээ. Ямартай ч LeeTeuk эсэн мэнд байгаа тодорхой билээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-09) Ïðîñìîòðîâ: 1050 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû