Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Leehi - “Rose” дуугаараа үргэлжлүүлэн хөгжмийн нэвтрүүлэгүүдэд оролцоно
 • Leehi - “Rose” дуугаараа үргэлжлүүлэн хөгжмийн нэвтрүүлэгүүдэд оролцоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.54 PM (2013-04-05)

  leehi_rose2

  Дуучин Leehi 7 хоног тутмын хөгжмийн нэвтрүүлэгүүдэд Its Over дуугаараа оролцож байсан бол 4-р сарын 5-аас эхлэн Rose Дуугаараа үргэлжлүүлэн оролцож байна.

  түүний цомгийн 2дахь хэсэг болох First Love‘-д  "Fool For Love", "Because", "Am I Strange", болон "1,2,3,4" ба гол  дуу болох ”Rose” дуу нь ч мөн багтсан билээ..

  Мөн тэрээр 30,31нд болсон Ж.Драгоны тоглолтонд хамтарч дуулсан бол. Удахгүй болох PSY-н тоглолтонд ч мөн оролцоно гэж мэдэгдсэн билээ…

  Ингээд түүний үзүүлбэр


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-05) Ïðîñìîòðîâ: 365 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû