Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Lee Jang Woo ‘Music Bank’-ыг орхиж UEЕ-д талархсанаа илэрхийллээ
 • Lee Jang Woo ‘Music Bank’-ыг орхиж UEЕ-д талархсанаа илэрхийллээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.23 PM (2013-04-07)

  UEE өнгөрсөн долоо хоногт хөтлөгчийн үүрэгт ажлаасаа гарсан бол, Lee Jang Woo-гийн хувьд 4 сарын 5-ны анги нь сүүлийн анги байсан юм.Тэрээр Kang Min Kyung-тай хамтарсан байна.

  INFINITE-ийг ялагчаар тодруулсны дараа Kang Min Kyung Lee Jang Woo’-г үг хэлэхийг хүсэхэд

  тэрээр:

  "Би эхнээс нь сүүл хүртэл хамт байсан PD нартаа талархмаар байна.Бас зохиолчид болон ажилчдад маш их баярлалаа.Бас би UEE-д хандаж үг хэлэх хэрэгтэй.Бүтэн жил гарны турш бид маш сайн тохирч байсан,харамсалтай нь надаас түрүүлээд нэвтрүүлгийг орхисон.Намайг уучлаарай бас баярлалаа,чи надтай хамт сайн ажилласан." гэжээ.  By: http://mongolianplaygirlzs.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-07) Ïðîñìîòðîâ: 550 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû