Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Krystal,Subin,Hyeri нар их сургуулиудаасаа хариугаа авчээ
 • Krystal,Subin,Hyeri нар их сургуулиудаасаа хариугаа авчээ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  8.52 PM (2012-11-07)

  Subin-ы талаас хэлэхдээ түүнийг Konkuk их сургуулийн урлаг соёлын анги болон Dongduk-ын эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн урлагийн анги-д 2013 онд орох урилга хүлээн авсан гэсэн байна.

  Konkuk их сургуульд орохоор бүртгүүлсэн 1768 сурагчаас нийт 14ийг авсны нэг нь тэр байжээ.Сургуулийн "Оддын тусгай хөнгөлөлт” гэсэн эрхийн дагуу тэрээр сонгогдсон байна.

  Түүний энт нь хэлэхпээ "Subin эцэг эхтэйгээ аль их сургуульд орохоо шийдвэрлэнэ. Уг нь тэр элсэлтийн шалгалт өгөх гэж байсан боловч түүнээс өмнө хариу ирсэн болохоор шалгалт өгөхөөргүй боллоо.” гэсэн байна.

  Girl’s Day-ын Hyeri мөн Konkuk их сургуулийн урлаг соёлын анги-д орохоор болжээ.

  Hyeri-гийн талаас, "Тэр цаашдаа дуучны амьдралаараа амьдрана,гэхдээ тэр бас театрын ангид орсон тул жүжигчний чиглэлээрээ ч илүү сайн суралцах болно.” гэжээ.

  SM Entertainment, Krystal-ыг Hanyang их сургууль-ийн жүжгийн ангид сонгогдсон гэсэн ба орохоор бүртгүүлсэн бусад коллежуудынхаа хариуг хүлээж байгаа ба 12 сар хүртэл шийдвэрээ гаргахгүй гэсэн байна.

  SM Entertainment , "Бусад сургуулиудаас хариу хараахан ирээгүй байна.Тэр хариу ирсний дараа Hanyang уу эсвэд бусад их сургуулиу гэдгийг эцэг эхтэйгээ зөвшилцөж байж мэднэ.” гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-07) Ïðîñìîòðîâ: 592 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.188  |  Огноо: (2012-11-08)

  (Sirena) | 2012-11-08 | Пүрэв|7.00 PM
  zaz amjitl sn suraarai

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû