Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Krystal-ийн ахлах сургуулийн багш түүний талаар ярьлаа
 • Krystal-ийн ахлах сургуулийн багш түүний талаар ярьлаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.59 AM (2013-02-16)


  f(x) Krystal Hanlim Performing Arts High School 2 сарын 7д төгссөн билээ. Нэг хамтлагын гишүүд болох Victoria, Amber, ба Luna түүнийг дэмжихээр ирж баяр хүрэгсэн үзүүлбэр үзүүлсэн байна.

  Түүний багш Kwon Soon Bae Krystal-ийн тухай сайн зүйлсийг хэлэхдээ,"Би бодохдоо түүнийг бардам байх гэж бодсон яагаад гэвэл тэр чинь од шүүдээ, гэхдээ тэр сургууль дээр жишээ авхаар сурагч үргэлж дүрэмт хувцасаа өмсөж цагаан пүүз өмсдөг. Мөн Soo Jung (Krystal жинхэнэ нэр) ямар ч нүүрний будаагүй ирдэг.”

  "Шалгалт байсан ч, Krystal чадахаараа сурж түүний тест нь надад гүн сэтгэгдэл төрүүлсэн.Тэр ангийхаа хүүхдүүдтай сайн харилцаатай.Krystal-ийг нүднээс нь болж хүйтэн гэж хэлдэг их хүмүүс байдаг, гэхдээ Krystal ангидаа дотно хэнэггүй ичимхий сурагч.Түүний бичиг бас сайхан. Krystal бол найзуудтайгаа байхдаа их инээдэг сурагчидын нэг гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-16) Ïðîñìîòðîâ: 611 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû