Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kim Tae Hee хойд солонгост хамгийн их үзэн ядагдсан од
 • Kim Tae Hee хойд солонгост хамгийн их үзэн ядагдсан од 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.27 PM (2013-05-05)


  Хойд солонгосчуудийн хамгийн дургүй од бол Kim Tae Hee . Tae Hee ч бас өөрт нь хойд солонгосчууд дургүй гэдэгийг нуудаггүй .

  Meet Now‘ шоуны үерэр , Хойд солонгосын цагаачид , " Хойд солонгост оршин суугчид Kim Tae Hee-г хамгийн муу эмэгтэй гэдэг .”

  Тэд тайлбарлахдаа , Kim Tae Hee ‘Stairway to Heaven‘ кинонд эсрэг талын муу дүрийг бүтээсэн . Энэ драмаг хойд солонгост их хүн үздэг байсан болхоор тэрнийг үзэн ядсан байх .

  Тэд эх оронруугаа буцахдаа ‘Stairway to Heaven’, ‘Autumn In My Heart‘, ‘Winter Sonata‘ гэх мэт хойд солонгосчуудын хамгийн их дуртай драмануудыг авч хойд солонгост зарна гэжээ .

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-05-05) Ïðîñìîòðîâ: 1194 | Ðåéòèíã: 4.8/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû