Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kim Soohyun-ий ирээдүйн найз охиндоо тавих шаардлага
 • Kim Soohyun-ий ирээдүйн найз охиндоо тавих шаардлага 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.05 PM (2013-03-06)

  KimSooHyun-ий 4 жилийн өмнөх өдрийн тэмдэглэл дээр тэр ирээдүйн найз охиндооо шаардлага тависан өдрийн тэмдэглэл нь олний анхаарлийг ихэд татжээ. 

  Тэрээр бичихдэ:Чи надаас болж гуниглах болно.Чи зарим зүйлд гуниж үхмээр санагдах болно.Хэнийг ч харсан чи зөвхөн намайг бодох болно.Бас юнаас ч илүү, чи хэзээ ч намайг сэжиглэхгүй .Чи хэзээ ч надад саад болж чадахгүй яагаад гэвэл энэ уур хүргэмээр учраас . Би хэрүүл хийж,хараахдаа үнэхээр сайн .Гэхдээ чи надад хэрэгтэй болсон үэд үргэлж миний хажууд байна яагаад гэвэл би хайртай наалдсан учраас. Чи авхаалжтай байх хэрэгтэй яагаад гэвэл би огцом ууртай . Хэрвээ чи надад заахийг оролдвол дараа ни чи үхэх болно.Ах…. эм худалдаж авж өгөх хэрэгтэй .Би жижиг зовиур ихтэй учраас. Би чичэрдэг өвчтэй.Надад мэс засал хэрэгтэй .
   
  Тиймээс ,одоо намайг хайрлахийг оролд.Хэрвээ чи чадахгүй гэж бодож байвал ,хүйтэн сэтгэл гаргаад намайг хая. Тэгээд Би ядаж гутраад уйлна, хэмээжэээ.
   
  Нэтизэнүүд:Тэгээд чи ийм охинтой учирсан уу? Би үүнд итгэлтэй байна ,Одооноос эхлээд болзий.мөн Чи үнэхээр хөөрхөн юмаа,Ким Соохюн хэмээжээ.

  Хэрвээ чи түүнтэй болзвол,Чи түүний энэ бүх зүйлийг тэснэ гэж бодож байна уу?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-06) Ïðîñìîòðîâ: 707 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû