Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kim Soo Hyun 'Жилийн сурталчилгааны модел' шагнал хүртлээ
 • Kim Soo Hyun 'Жилийн сурталчилгааны модел' шагнал хүртлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.18 PM (2013-02-01)

  10 дахь удаагаа зохиогдож байгаа ‘TVCF Advertising Award 2012‘ шагнал гардуулах ёслолоос жүжигчин KIm Soo Hyun  ”Жилийн сурталчилгааны модел” гэх шагнал хүртжээ.

  Энэхүү шагналыг өнгөрөгч оныхоо хамгийн шилдэг сурталчилгааны моделд гардуулдаг юм. Kim Soo Hyun-и агентлагаас:”Kim Soo Hyun нь зар сурталчилгаанд гэрэлтсэн эрүүл дүр төрхтэй гарч ирсэн нь мөн нэгэн зэрэг хамгийн их сурталчилгааны гэрээ хийсэн модел болсон нь энэхүү шагналыг авахад нөлөөлсөн. Энэхүү шагнал нь давхар нетизенчдын санал асуулгаар сонгогддог нь илүү утга учиртай юм”

  Харин нетизенчүүд:”"Жилийн сурталчилгааны модел” болсонд чинь баяр хүргье”,”Тэр үүнийг хүртэх эрхтэй”,”Бид энэ жил Kim Soo Hyun-с илүү царайлаг талуудыг харна гэж найдаж байна” гэх мэт сэтгэгдэл үлдээжээ.

  Шагнал авах үеийн зураг


  image

  image

  image

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-01) Ïðîñìîòðîâ: 388 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû