Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Холливүүд асар их үнээр солонгос киноны эрх худалдан авжээ
 • Холливүүд асар их үнээр солонгос киноны эрх худалдан авжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.34 PM (2013-04-13)

  Холливүүд тэр чигээрээ солонгосыг сонирхож байна гэж хэлэхгүй ч кино зохиолын нэгэн хэмнэлд орсон тэдний хувьд солонгосын кино зах зээл шинэ зүйлсээр дүүрэн ертөнц. Иймээс ч томоохон кино компаниуд шинээр гарч байгаа солонгос киноны холливүүд хувилбарын эрхийг авахын төлөө асар ихээр тэмцэлдэж байгаа. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр энэ 7 хоногт найруулагч Park Hoon-Jung-н New World киноны америк дахь үзвэрийн болон холливүүдэд дахин хийх эрхийн төлөө 4 томоохон кино компани үнэ хаялцуулан өрсөлджээ. Үүний үр дүнд Sony Pictures-н эрхийг авч чадсан байна.Тун удахгүй уг төсөл америк тивд уран бүтээл болон дэлгэцнээ гарах байх.

  Солонгосын уран бүтээлчдийн New World киноны хувьд шүүмжлэгчдээс өндөр үнэлгээ аваад байгаа. "The Departed" кинотой үйл явдлын хувьд ерөнхийдөө төстэй. Киноны зохиол болон найруулагыг I Saw The Devil, The Unjust киногоороо танил болсон Park Hoon-jung хийжээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-13) Ïðîñìîòðîâ: 717 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû