Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хэт задгай хувцаславал 50 мянган воноор торгоно
 • Хэт задгай хувцаславал 50 мянган воноор торгоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.40 PM (2013-03-11)

  이미지

  3-р сарын 11-нд солонгосын Ерөнхийлөгч Пак Гын Хе  Засгийн газрын анхны хуралдаанд оролцож зарим нэгэн хуулийг хэлэлцүүлж батлуулахаар боллоо.

  Олон төрлийн хуулиуд дундаас энэ өдөр хамгийн их шуугиан  дагуулсан хууль нь ,  олон нийтийн газар хэт их задгай хувцасласан этгээдийг 50 мянган воноор, хэн нэгэн эсрэг хүйстнээ дагах , мөрдөх , удаан ширтэх  байдлаар тайван байдлыг нь алдагдуулж айлгасан  бол  80 воноор торгох тухай байжээ.

   1963 онд Ерөнхийлөгч Пак Гын Хегийн аав Пак Жонг Хи төр барьж байхдаа эмэгтэйчүүдийг ажил хийлгүй  хялбар аргаар мөнгө олохоор биеэ үнэлэх , эрэгтэйчүүдийг садар самуунд уруу татах , айл гэр үймүүлэх , өсвөр насныханд буруу үлгэр дууриал үзүүлэхээс урьдчилан сэргийлж  , эмэгтэйчүүдийг өвдөгнөөсөө дээш 20 см-ээс илүү богино юбка өмсөхийг хориглож байсан хууль батлан хэрэгжүүлж байсан удаатай. Гэвч 1980-аад он гарсаар энэхүү хууль цуцлагдсанаар  сүүлийн үед Солонгосын дөнгөж насанд хүрсэн залуу дуучин охид хэт задгай, богино юбка өмсөх, цээжээ ил гаргасан байдлаар хувцаслах нь хэрээс хэтэрч үүнээсээ болж өөрсдөө садар самууны хэрэгт холбогдох ,  Засгийн газрынхаа өмнө хагас нүцгэн байдалтайгаар хувцаслан зургаа авахуулан интернэтээр тараах  явдал ихээхэн дэлгэрэх болжжоо. Олон иргэд дургүйцлээ илэрхийлэн  дээрх  эмх замбараагүй байдлыг хэв хэмжээнд нь оруулж өгөхийг  удаа дараа шаардсаны дагуу энэхүү хууль батлагдахаар бэлэн болоод байгаа юм байна.

  Мөн  бүх төрлийн  урлагийн үзвэрийн тасалбарыг дамлан худалдах , яаралтай   нэгэн тусламж хэрэгтэй байгаа иргэнд тусламж үзүүлэлгүй орхих, утсаар түргэн дуудаж өгөхгүй байх  , эзэнгүй айлд  хулгай хийгээгүй ч зүгээр л ороод гарах , утсаар тоглох зэрэг үйлдэл бүрийг 80 мянган воноор торгоно гэжээ. Энэхүү хууль нь алдартай эмэгтэй Idol болон одуудад ч хамаарах юм...  10000346554.jpg

  130311_513d66aa7cc24.jpg

  1575_2302_4933.jpg 


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-11) Ïðîñìîòðîâ: 730 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû