Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хэрвээ Shim Bong Sun мэс засал хийлгэвэл IU-тай адил харагдах уу?
 • Хэрвээ Shim Bong Sun мэс засал хийлгэвэл IU-тай адил харагдах уу? 1 CommentsÄîáàâèë Guest  2.56 PM (2013-03-07)

   

  Интэрнэтээр энэ зургийг гарган энэ 2 адилхан байна уу ? хэмээн асуужээ. Уг зургийг photoshop-оор хийсэн юм байна.

  Энэ зураг дээр Shin Bong Sun-ий одоо үeйин зураг болон photoshop ашиглаж хийсэн мэс засалд орсон зураг байгаа юм.

  IU 3 сард радиогаар орохдоо : Би өөрлүүгээ харахаар Shin Bong Sun -тай адилхан харагдаж байгаа юм шиг санагддаг. Бидний нүд болон эрүү адилхан харагддаг гэж боддог хэмээжэээ.
  Нэтизэнүүд зургийг хараад:Wow  .Тэд адилхан харагдаж байна. Тэд мэс засалгүй ч гэсэн адилхан харагдаж байна. Шин Бонг Сун хөөрхөн биш гэж үү? Тэд 2уулааа адилхан байна хэмээжээ. Shin Bong Sun нь инээдмийн жүжигчин юм.

  Харин таний бодлоор адилхан байна уу?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-07) Ïðîñìîòðîâ: 572 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: GoKpop

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.20.210  |  Огноо: (2013-03-07)

  (GoKpop) | 2013-03-07 | Пүрэв|5.04 PM
  ...

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû