Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамтлаг дуучдын албан ёсны фен клубын нэр болон өнгө
 • Хамтлаг дуучдын албан ёсны фен клубын нэр болон өнгө 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.02 PM (2013-04-23)


  Хамтлаг дуучдын албан ёсны фен клуб-ын нэр болон өнгүүдийг нь танилцуулж байна. Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?


  Улаан


  Baek Ji Young
  Fan өнгө: Улаан

  Bae Seul Gi
  Fan өнгө: Улаан

  Fin.K.L
  Fan club: Pinky
  Fan өнгө: Сувдан улаан
  Hyori fan club: HyoRish
  fan өнгө: улаан

  JinuSean
  Fan өнгө: улаан

  S#arp
  Fan өнгө: улаан

  Take
  Fan club: TAKEzone
  Fan өнгө: улаан

  Trouble Maker
  Fan color: улаан (мөн хар)

  TVXQ
  Fan club: Cassiopeia (Солонгс); Bigeast (Япон)
  Fan өнгө: Сувдан улаан


  Улбар шар

  Chae Yeon 
  Fan өнгө: Шар

  Shinhwa
  Fan club: Shinhwa Changjo
  Fan color: Улбар шар  Шар

  After School
  Fan club: Playgirlz/Boyz
  Fan өнгө: Шар

  Battle

  Fan club: Battle Destiny
  Fan color: Алтан шаргал

  BoA
  Fan club: Jumping BoA (Солонгос); Soul (Япон)
  Fan color: Сувдан шар

  Brown Eyed Girls
  Fan club: Everlasting
  Fan color: Шар Мөн Хар

  F.T Island
  Fanclub: Primadonna
  Fan color: Шар

  Infinite
  Fan club: Inspirit
  Fan color: Алтар шар

  J-Walk
  Fan club: Police
  Fan color: шар

  Lee Jung Hyun
  Fan club: Feel2ya
  Fan color: Алтлаг өнгө

  Sechskies
  Fan club: DSF
  Fan color: шар

  Seo Taiji
  Fan color: шар

  SG Wannabe
  Fan club: Love Room
  Fan color: алтан шаргал

  Sunny Hill
  Fan club: H:LLËR 
  Fan color: Хурц шар

  Zhang Li Yin
  Fan club: Chocolate
  Fan color: Сувдан шар

  ZE:A 
  Fan club: ZE:A Style
  Fan color: Сувдан алтлаг өнгө  Ногоон

  B1A4
  Fan club: Bana
  Fan color: Pastel Apple Lime 

  B.A.P
  Fan club: Baby
  Fan color: ногоон

  C-Clown
  Fan club: Crown
  Fan color: ногоон

  Click B
  Fan club: NIZI
  Fan color: Green

  Eru
  Fan club: Hi Eru 
  Fan color: ногоон

  Ivy
  Fan club: Ivynus
  Fan color: ногоон

  Hello Venus
  Fan club: Hello Cupid
  Fan color: ногоон

  Lee Seunggi
  Fan club: Airen
  Fan color: Ногоон

  SE7EN
  Fan club: Lucky 7 
  Fan color: ногоон

  SS501
  Fan club: Triple S (солонгос), Triple S япон
  Fan color: Сувдан ногоон


  Park Hyo Shin
  Fan club: Soul Tree
  Fan color: ногоон


  Цэнхэр

  Buzz
  Fan club: Buzz’s Happy People
  Fan color: Цэнхэр

  C.N. Blue 
  Fan club: Boice 
  Fan color: цэнхэр

  Fly to the Sky

  Fan club: Fly High
  Fan color: цэнхэр

  f(x)
  Fan color: Сувдан цэнхэр

  g.o.d
  Fan club: Fan god
  Fan color: цэнхэр

  Jang Nara
  Fan club: Fly [Nara] Love
  Fan color: сувдан цэнхэр

  Jewelry
  Fan club: Jewel Box
  Fan color: цэнхэр

  Koyote
  Fan club: Little Sun
  Fan color: сувдан цэнхэр

  LED Apple
  Fan club: L.E.D.A
  Fan color: цэнхэр

  SHINee
  Fan club: SHINee World (Shawol)
  Fan color: цэнхэр

  Shinvi
  Fan club: Linos
  Fan color: Pearl Teal

  Super Junior
  Fan club: E.L.F (Ever Lasting Friend)
  Fan color: Сувдан цэнхэр

  T-Max
  Fan club: Mighty Max
  Fan color: цэнхэр

  TRAX
  Fan club: TRAXIAN
  Fan color: цэнхэр  Час улаан (Top)

  4Minute
  Fan club: 4nia
  Fan color: Сувдан ягаан


  Block B
  Fan club: BBC (Block B Club)
  Fan color: улаан


  Teen Top
  Fan club: Angel
  Fan color: Сувдан ягаан

  S.E.S
  Fan club: Friend
  Fan color: час улаан, ягаан

  SHU-I
  Fan club: WAS-I
  Fan color: час улаан

  Sung Si Kyung
  Fan club: Purple Ocean
  Fan color: улаан

  UN
  Fan club: UN-i
  Fan color: сувдан ягаан

  V.O.S
  Fan club: Soulmate
  Fan color: сувдан ягаан улаан дарс шиг.

  Wonder Girls
  Fan club: Wonderfuls
  Fan color: сувдан ягаан улаан дарс шиг.
  Ягаан

  2NE1 
  Fan club: Blackjacks (солонгос); Blackjack Nolza (япон)
  Fan color: халуухан ягаан

  A-Pink
  Fan club: Pink Panda
  Fan color: ягаан

  Baby V.O.X
  Fan club: Baby Angels
  Fan color: сувдан хүүхдийн ягаан

  G.NA
  Fan club: G.NI 
  Fan color: ягаан

  Girls Generation
  Fan club: S♥ne (Sone, pronounced So-won)
  Fan color: Сарнай цэцгэн ягаан

  KARA
  Fan club: Kamilia
  Fan color: тоор жимсний өнгө

  NU’EST
  Fan club: L.O.Λ.E (pronounced Love)
  Fan color: хурц ягаан

  Papaya
  Fan color: ягаан

  SeeYa
  Fan club: SeeYa With You
  Fan color: сувдан ягаан

  Sistar
  Fan club: Star1 (pronounced Style)
  Fan color: ягаан

  Sugar
  Fan club: Sugar Island
  Fan color: чангаанзан ягаан

  U-KISS
  Fan club: Kiss Me
  Fan color: сувдан ягаан


  Хүрэн бор

  Dragon N Tiger (DNT)
  Fan club: DAY
  Fan color: хүрэн бор шоколадан

  MBLAQ
  Fan club: A+
  Fan color: Сувдан бор

  STORM
  Fan color: сувдан бор  Цагаан

  H.O.T
  Fan club: Club H.O.T (fans referred to as White Angels)
  Fan color: Цагаан


  Secret 
  Fan club: SECRETTIME
  Fan color: цагаан

  Supernova
  Fan club: Stardust (солонгос), Milky Way (япон)
  Fan color: сувдан цагаан

  T-ARA
  Fan club: QUEEN’S (солонгос), Sweet Treasure (япон)
  Fan color: сувдан цагаан  Саарал

  2AM 
  Fan club: I AM 
  Fan color: Төмөрлөг саарал

  2PM 
  Fan club: Hottest 
  Fan color: төмөрлөг саарал

  Beast/B2ST
  Fan club: B2UTY (Beauty)
  Fan color: Саарал

  Eun Ji Won
  Fan club: G-CREW
  Fan color: саарал

  Rain
  Fan club: Clouds
  Fan color: Саарал
  Хар


  Epik High
  Fan club: High Skool
  Fan color: хар

  Jay Park
  Fan club: Jaywalkerz
  Fan color: Хар, Мөн улбар шар

  Monster
  Fan color: хар

  Psy
  Fan club: PSYcho 
  Fan color: хар  Ямар ч өнггүй

  24K
  Fan club: 24U 

  8eight
  Fan club: Sweet Voice

  AA (Double A)
  Fan club: W

  A-JAX
  Fan club: A-Light

  AOA
  Fan club: Elvis

  Apeace
  Fan club: Hana-one (Japan)

  BPPOP
  Fan club: Sweet Pop

  Big Bang
  Fan club: V.I.P

  Blady
  Fan club: Hi Ade

  Boyfriend
  Fan club: Best Friend

  Brave Girls
  Fan club: FEARLESS

  BTOB
  Fan club: Melody

  chAOS
  Fan club: chaoNYX

  Chi Chi
  Fan club: Shy Girl/Boy

  Chocolat
  Fan club: Chocolatier

  Code-V
  Fan club: V-intage

  Crayon Pop
  Fan club: Cutie

  C-REAL
  Fan club: C-REALing

  DMTN 
  Fan club: Dalmates

  Dal Shabet
  Fan club: Darlings

  Davichi
  Fan club: Girls High

  D-Unit
  Fan club: Unique

  EXID
  Fan club: L.E.G.O

  FIESTAR
  Fan club: Let★s

  F.I.X
  Fan club: Polaris

  Gavy NJ
  Fan club: Happiness

  Girls Day
  Fan club: Dai5y

  Gong Yoo
  Fan club: Yoo & I

  I The Tri-Tops
  Fan club: TriStar

  Jaurim
  Fan club: Hee Hee NakRock

  JJ Project
  Fan club: JOYOUS

  Juniel
  Fan club: Banila

  Kim Jong Kook
  Fan club: Papitus

  LeeU
  Fan club: Syndrome (Japan)

  KINO
  Fan club: Leaf

  M.I.B
  Fan club: Busters

  Miss A
  Fan club: Say A

  M.Peror
  Fan club: Kingdom

  MR.MR
  Fan club: Miso

  MYNAME
  Fan club: MYgirl

  N:SONIC
  Fan club: Supersonic

  N-Train
  Fan club: Eternal

  One Way
  Fan club: One Love

  Rainbow
  Fan club: Rain-nous
  Fan color: 7 color rainbow

  RaNia
  Fan club: A1ST (pronounced A-First)

  She’z
  Fan club: Holic

  Smash
  Fan club: SMILE

  Son Dambi
  Fan club: DBLV 

  SPEED
  Fan club: DEEPS

  SPICA
  Fan club: Mercury 

  Tahiti
  Fan club: Black Pearl 

  Tasty
  Fan club: 2wings 

  Two-X
  Fan club: Doubling 

  VIXX
  Fan club: STRLIGHT  Source: GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-23) Ïðîñìîòðîâ: 808 | Ðåéòèíã: 3.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû