Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн завгүй ажилладаг эмэгтэй Idol-ууд
 • Хамгийн завгүй ажилладаг эмэгтэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.46 PM (2013-03-30)

  http://2.bp.blogspot.com/-c_HScGV9yqY/UOg7389ClsI/AAAAAAAAGFA/Q5YSP7x08cA/s1600/YOONA-SNSD-COMEBACK-STAGE-2013-PHOTO+(9)_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg

  Y Star-аас хэн хамгийн цаг завгүй ажилдаг вэ? гэсэн санал асуулга явуулжээ. Уг санал асуулгад IU түрүлсэн байна. Учир нь тэр ганцаараа бие даан уран бүтээл хийдэг дуучин тиймээс тэр бүх зүйлд өөрөө оролцдог тийм болхоор түүнийг хамгийн цаг зав багатай эмэгтэй од гэж үзсэн байна.

  Харин түүний дараагааар miss A Suzy, f (x) Krystal, SNSD Yoona нар орсон байна. Эдгээр эмэгтэй одод бол хамтлагаа төлөөлөн маш их арга хэмжээ суртачилгаанд оролцдог юм.  http://24-7kpop.com/wp-content/uploads/2013/02/suzy-swarovski19.jpg

  http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/c0.4.403.403/p403x403/391797_10151437819351963_780346623_n.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-30) Ïðîñìîòðîâ: 1022 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû