Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн олон фен клубын гишүүдтэй охидын хамтлаг
 • Хамгийн олон фен клубын гишүүдтэй охидын хамтлаг 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.09 PM (2013-01-11)

  Аль охидын хамтлаг хамгийн их фен клубын гишүүдтэй вэ? "Daum”-ын охидын хамтлагийн клубын гишүүдээр нь жагсаажээ. 1-т орсон хамтлаг нь SM Ent.-ын Girls’ Generation орсон ба албан ёсны фен клуб нь 285,600 гишүүд байсан байна.

  2-р байранд Wonder Girls орсон ба 100,000-тай ойрхон гишүүтдэй байгаа юм. Wonder Girls Америк болон Хятадад анхаарлаа хандуулж байгаа ч гэсэн фен клубын гишүүд нь байсаар л байна шүү. 3-р байранд 2NE1 орсон ба Wonder Girls-тэй ойрхон байсан ба тэдний маань фен клуб 90,000 гарсан гишүүнтэй байсан байна. 2NE1 2009 оны сүүлээр дебүтээ хийсэн ч гэсэн 3хан жилийн дотор 100,000 гишүүн рүү ойртоно гэдэг алдартай гэдгийг нь харуулж байгаа юм. Girls’ Generation Wonder Girls 2 2уулаа 2007 онд дебүтээ хийж байсан. 4-т f(x) орсон ба 60,500 фентэй байсан байна. 5-р байр KARA орсон ба 50,300 гишүүн, 6-рт Brown Eyed Girls орсон ба 40,200 гишүүн, 7-р байранд 4minute miss A 2 30,200 гишүүнтэйгээр 7-р байранд тэнцсэн байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-11) Ïðîñìîòðîâ: 712 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.15.125  |  Огноо: (2013-01-12)

  (arma) | 2013-01-12 | Бямба|5.53 PM
  ugasa ldaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû