Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн их мэс засалд орсон одууд /Эхний 3-н Байр/
 • Хамгийн их мэс засалд орсон одууд /Эхний 3-н Байр/ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.40 PM (2013-03-25)


  Одууд бүгд бага сага гэлгүй мэс засалд орсон байдаг. Тэгвэл эхний 3-н байрыг тэргүүлсэн одуудыг та бүхэнд танилцуулая...

   

  1.SNSD-Jessica

  Охидын СНСД хамтлагийн гишүүн Жессика тэргүүлэв тэрээр олон удаа мэс засалд орсон бөгөөд хамгийн сүүлд "GEE" дуу гарсаны дараа тэрээр мэс засалд орж нүүрээ бидний Мэдэх "V" хэлбэрийн болгож хамраа бага зэрэг зассан байна.

  2.Big Bang-TOP

  Хөвгүүдийн хамтлаг болох Биг Бэнг ийн гишүүн ТОП хэдэн цагийн дотор олон хил хассанаараа алдартай тэрээр сүүлд 2009 оны сүүлээр нүүрнийхээ махыг авхуулж эрүүгээ "V" хэлбэрийн болгон засжээ.

  3.T-ara-Jiyeon

  Тиара хамтлагийн дуучин Жиёон энэ жагссалтанд багтлаа. Тэрээр 2009 оны сүүлээр нүүрнийхээ махыг авахуулж нүүрээ "V" хэлбэрийн болгон өөрчилжээ мөн хамраа засуулсан байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-25) Ïðîñìîòðîâ: 2003 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû