Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн дээд зэрэглэлийн хувцас өмсдөг Idol-ууд
 • Хамгийн дээд зэрэглэлийн хувцас өмсдөг Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.30 PM (2013-03-25)


  Алдартай Idol-уудаас хамгийн дээд зэрэглэлийн хувцас өмсдөг оддыг хүргэж байна хүлээн авна уу...


  http://sookyeong.files.wordpress.com/2008/12/200812081805221132_1.jpg

  Энэхүү жагсаалтыг алдарт "Big Bang" хамтлагын "G.dragon" тэргүүлж байна түүний өмссөн хувцас дахиж хэзээч давтагддаггүй бөгөөд нэг өмссөн хувцасаа маргааш нь дахиж хэзэч өмсдөггүй тийм болохоор тэр хувцаснууддаа хайртай байдаг. Мөн түүний бүх хувцас үнэтэй байдаг бөгөөд дээд зэрэглэлийн гэхэд болно...... 

  Харин Дараагийн байранд охидын "2NE1" хамтлаг оржээ үнэхээр содон стильтэй охидын хувцас үнэхээр дээд зэрэглэлийнх бөгөөд мөн дахин давтагддаггүй гэнэ....  Тэдний нүдний шил нээс өгсүүлээд бүх л зүйл нь энгийн мөртлөө дээд зэрэглэлийнх гэдэгээрээ ялгардаг байна.....


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-25) Ïðîñìîòðîâ: 1465 | Ðåéòèíã: 4.2/8
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû